ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ważne informacje

Urząd Miejski w Babimoście tworzą kompetentni, sprawnie działający urzędnicy samorządowi. Służymy mieszkańcom i przedsiębiorcom naszej gminy. Jesteśmy po to, by wspierać działania organów samorządowych gminy w realizacji jej zadań. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie i satysfakcja interesantów w kontakcie z Urzędem. Stosujemy skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami. Wszystkich obsługujemy w sposób profesjonalny, życzliwy, jesteśmy pomocni w załatwianiu spraw.
Misja Pracowników Urzedu Miejskiego w Babimoście
 
Urząd Miejski w Babimoście
Rynek 3
66-110 Babimost
Tel:  68 351-38-61
e-mail: babimost@babimost.pl
e-puap: /xd8243wcjq/skrytka
www.babimost.pl
Godziny urzędowania:
pn. 7.30-17.00
wt.- czw. 7.30-15.30
pt. 7.30-14.00
Burmistrz Babimostu informuje, że w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy wtorek od godziny 15:30 do 17:00
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Babimostu z siedzibą ul. Rynek 3 66 – 110 Babimost
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@umbabimost.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, zgodne z kategorią archiwalną akt.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Magdalena Żabnicka, nr tel. 683513873, e-mail: bezpieczenstwo@umbabimost.pl
Koordynator KSI - Izabela Wodnicka, e-mail: koordynator@umbabimost.pl CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Inspektor Ochrony Danych - Anna Antoszek, e-mail: iod@umbabimost.pl
 
Informujemy, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, w godzinach od 14:00 do 17:00, w Urzędzie Miejskim w Babimoście nieodpłatnie, dla mieszkańców gminy, świadczy usługi prawne pan mec. Jarosław Bezaniuk. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie urzędu pod nr tel. 68 351 38 61